Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2019-12-08 z godziny 11:00

PM 10

43.2 µg/m3

Buźka

PM 2.5

31.7 µg/m3

Buźka

PM 1

23.3 µg/m3

Temperatura

5.6ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 46.5

PM 2.5: 33.6

PM 1: 23.8

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2019-12-07

46.3

33.4

23.7

2019-12-06

46.9

33.8

23.8

2019-12-05

26.7

19.3

13.2

2019-12-04

38.5

28

19.9

2019-12-03

47.3

34

24.2

2019-12-02

46.1

33.2

23.5

2019-12-01

41.7

30

21.2

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

29.2

21.2

14.8