Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2021-04-20 z godziny 05:00

PM 10

44.5 µg/m3

Buźka

PM 2.5

33.5 µg/m3

Buźka

PM 1

25 µg/m3

Temperatura

3.5ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 51.1

PM 2.5: 37.8

PM 1: 27.9

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2021-04-19

65.8

48.7

36.5

2021-04-18

57.9

42.2

30.7

2021-04-17

92.2

67.8

50.8

2021-04-16

48.1

35.1

25.5

2021-04-15

43.2

32.1

23.6

2021-04-14

33.1

24.9

18.3

2021-04-13

31.4

23.7

17.5

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

64.1

47.5

35.3