Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2021-01-25 z godziny 07:00

PM 10

199.5 µg/m3

Buźka

PM 2.5

156.1 µg/m3

Buźka

PM 1

126.8 µg/m3

Temperatura

-0.4ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 119.2

PM 2.5: 89.1

PM 1: 68.8

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2021-01-24

123.1

91

68.9

2021-01-23

85.8

64.5

48.6

2021-01-22

75

56.9

43.4

2021-01-21

72.8

55

41.3

2021-01-20

73.2

53.8

40.2

2021-01-19

146.2

110.1

84.4

2021-01-18

157.7

118.4

90.9

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

92.9

67.1

51.8