Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2022-07-06 z godziny 17:00

PM 10

12.5 µg/m3

Buźka

PM 2.5

11.1 µg/m3

Buźka

PM 1

8.3 µg/m3

Temperatura

15.6ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 11.1

PM 2.5: 9.1

PM 1: 6.6

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2022-07-05

14.8

12.5

9.4

2022-07-04

25.3

20.3

15.3

2022-07-03

17.2

13.5

9.7

2022-07-02

16.9

13.3

9.7

2022-07-01

24.2

19.8

14.7

2022-06-30

27.1

22.1

16.4

2022-06-29

26.3

21.4

15.8

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

17.8

14.2

10.2