Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2023-03-24 z godziny 22:00

PM 10

46.8 µg/m3

Buźka

PM 2.5

34.6 µg/m3

Buźka

PM 1

25.9 µg/m3

Temperatura

8.6ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 38.5

PM 2.5: 29.3

PM 1: 21.8

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2023-03-23

53.8

40.6

30.4

2023-03-22

55.5

40.5

29.7

2023-03-21

73.5

53.6

39.5

2023-03-20

82.6

61.6

46.6

2023-03-19

79.8

60.6

46.7

2023-03-18

22.6

17.4

12.9

2023-03-17

36.2

27.2

20.2

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

31.6

24.2

17.6