Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2021-10-21 z godziny 12:00

PM 10

23.1 µg/m3

Buźka

PM 2.5

17.5 µg/m3

Buźka

PM 1

12.8 µg/m3

Temperatura

19.2ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 24.1

PM 2.5: 18.3

PM 1: 13.6

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2021-10-20

26.1

19.5

14.2

2021-10-19

56.2

41.8

31.4

2021-10-18

67.2

49

36.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

16.2

11.6

7.8