Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2021-03-08 z godziny 18:00

PM 10

97.3 µg/m3

Buźka

PM 2.5

69.6 µg/m3

Buźka

PM 1

50.5 µg/m3

Temperatura

-0.3ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 50.7

PM 2.5: 37.1

PM 1: 27

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2021-03-07

71.1

51.9

38.2

2021-03-06

82.9

59.7

43.7

2021-03-05

64

46.4

34

2021-03-04

91.8

67.2

50.4

2021-03-03

148.2

110.4

83.6

2021-03-02

115.6

85.5

64.4

2021-03-01

99.2

73.3

54.9

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

102

75.6

56.9