Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2024-02-27 z godziny 12:00

PM 10

8.9 µg/m3

Buźka

PM 2.5

6.2 µg/m3

Buźka

PM 1

3.8 µg/m3

Temperatura

13ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 15.7

PM 2.5: 11.4

PM 1: 7.9

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2024-02-26

11.4

8.1

5.3

2024-02-25

21.6

15.7

11

2024-02-24

24.7

17.7

12.1

2024-02-23

8.4

6.3

4.1

2024-02-22

10.4

7.4

4.8

2024-02-21

14.8

10.9

7.4

2024-02-20

14.5

10.6

7.2

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

16.4

12

8.2