Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2021-09-15 z godziny 05:00

PM 10

41.5 µg/m3

Buźka

PM 2.5

30.5 µg/m3

Buźka

PM 1

22 µg/m3

Temperatura

9.6ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 0

PM 2.5: 0

PM 1: 0

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

0

0

0

0

0

0

2021-09-15

41.3

30.4

22

2021-09-14

29.1

22.1

16.4

2021-09-13

23.4

17.9

13.2

2021-09-12

30.6

23.8

17.9

2021-09-11

30.3

23.3

17.3

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

23.9

17.9

13