Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2020-01-27 z godziny 03:00

PM 10

42 µg/m3

Buźka

PM 2.5

31.2 µg/m3

Buźka

PM 1

22 µg/m3

Temperatura

-3.2ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 52.2

PM 2.5: 37.7

PM 1: 26.4

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2020-01-26

47

33.8

23.7

2020-01-25

61.2

43.7

31

2020-01-24

63.9

46

32.9

2020-01-23

64.7

46.8

33.8

2020-01-22

60.1

43.2

30.9

2020-01-21

62.4

44.6

31.7

2020-01-20

52.9

37.9

26.9

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

48

34.6

24.6