Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2020-07-15 z godziny 20:00

PM 10

36.5 µg/m3

Buźka

PM 2.5

26.7 µg/m3

Buźka

PM 1

19 µg/m3

Temperatura

29.8ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 21.5

PM 2.5: 16.3

PM 1: 11.5

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2020-07-14

16.3

12.5

8.7

2020-07-13

12

9

5.8

2020-07-12

13

10

6.7

2020-07-11

14.5

11.2

7.6

2020-07-10

20.1

16.5

11.8

2020-07-09

26

20

14.4

2020-07-08

21.1

16.1

11.2

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

15.8

11.6

7.5