Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2023-09-25 z godziny 14:00

PM 10

9.9 µg/m3

Buźka

PM 2.5

7.2 µg/m3

Buźka

PM 1

4.5 µg/m3

Temperatura

15ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 6.9

PM 2.5: 5.2

PM 1: 3.4

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2023-09-24

18.5

14.2

10.4

2023-09-23

8.9

6.8

4.7

2023-09-22

10.4

7.8

5.4

2023-09-21

7.4

5.6

3.8

2023-09-20

9.4

7.3

5.1

2023-09-19

13.6

10.5

7.6

2023-09-18

13.7

10.8

7.6

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

12.7

9.8

6.9