Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2019-06-20 z godziny 08:00

PM 10

16.2 µg/m3

Buźka

PM 2.5

11.3 µg/m3

Buźka

PM 1

5.8 µg/m3

Temperatura

24.8ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 22.2

PM 2.5: 15.8

PM 1: 8.4

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2019-06-19

25.1

18.8

10.9

2019-06-18

26.5

19.5

12.1

2019-06-17

27.4

20.6

12.9

2019-06-16

26.7

20.6

13.3

2019-06-15

25.4

19.3

11.6

2019-06-14

21.3

15.2

11.2

2019-06-13

20.9

15

11.2

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

15.8

12

7.9