Stan jakości i poziom zanieczyszczenia
powietrza w Wiślicy

Pomiar jakości powietrza w Wiślicy z dnia 2023-01-31 z godziny 20:00

PM 10

16.2 µg/m3

Buźka

PM 2.5

11.8 µg/m3

Buźka

PM 1

8.6 µg/m3

Temperatura

-2.1ºC

Średni pomiar jakości powietrza z dzisiejszego dnia

PM 10: 17.8

PM 2.5: 13.8

PM 1: 8.8

Pomiar cząsteczek PM 10 z ostatnich 24 godzin

Pomiar cząsteczek PM 2.5 z ostatnich 24 godzin

Średnie pomiary z ostatnich 7 dni

Data

PM 10

PM 2.5

PM 1

2023-01-30

23.3

17

11.7

2023-01-29

23.2

17.8

11.5

2023-01-28

38.7

27.6

19.1

2023-01-27

41

29.6

20.5

2023-01-26

28.3

20.3

14.1

2023-01-25

45.8

32.9

22.7

2023-01-24

43.8

31.4

21.7

Średni pomiar z ostatnich 30 dni

PM 10

PM 2.5

PM 1

27.9

20.2

13.9